O Muzeu

Stálá interaktivní expozice umístěná do objektu účelového zařízení Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích návštěvníkům představuje historii pivovarnictví v příhraničním regionu jižní Čechy – Dolní Bavorsko. Prostřednictvím virtuální reality, modelů, ilustrací a dobových fotografií se můžete seznámit s historickými provozy ve zkoumaném regionu. Návštěvníci se dozví základní informace o historii jednotlivých pivovarů, seznámí se s transportními obaly a historickým výčepním sklem. Jsou zde představeny například činnosti, které k pivovarnictví neodmyslitelně patřily a které jsou dnes nahrazovány moderními technologiemi. Exponáty jsou doplněny bohatým historickým obrazovým materiálem. Expozice klade důraz především na interaktivitu a názornost. Návštěvník si tak například může vlastnoručně osahat celou řadu původních strojů, seznámit se s postupem výroby piva ve virtuální realitě a s historickými pivovary pomocí interaktivní tabule.

 

Expozice je vybavena audio průvodci v německé a anglické jazykové mutaci a překladem všech textů i popisek u exponátů do Braillova písma.